طراحی پایه واحدهای فرآیندی پتروپالایش نگین مکران

پترو پالایشگاه نگین مکران متعلق به شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان  با ظرفیت پالایش 300 هزار بشکه در روز نفت خام در کناره خلیج فارس می باشد. محصولات پالایشگاه شامل 18 محصول مختلف از محصولات سوختی و  پتروشیمیایی بر اساس آخرین استانداردهای روز دنیا می باشد. که 35 درصد از نفت خام به محصولات پتروشیمیایی و65 درصد آن به مخصولات سوختنی تبدیل می شود . انتظار می رود فاز یک پروژه “پالایشگاه نگین‌ مکران”در سال 1405 و فاز دو در سال 1407 به بهره برداری برسد.

این پروژه در زمینی به مساخت 800 هکتار در بندر عباس واقع شده است . که دارای واحد های فرآیندی و یوتیلیتی متعدد و همچنین مخازن ذخیره خوراک و محصولات است .

انجام مهندسی پیشرو FEED (front end engineering design) واحد های فرایندی بازیابی گوگرد (SRU) ، تولید کک سوزنی (NCSDA – NCU)  ، تصفیه LPG (ULPG) ، بازیابی پروپیلن (PRU)، تولید اتیل بنزن(EB) و تولیدStyrene   بر عهده  این شرکت  (ITM) می باشد .

طراحی پایه (Basic Design) وهمچنین طراحی FEED (front end engineering design) واحد های فرایندی ، بازیابی گوگرد (SRU) ، تولید کک سوزنی (NCSDA , NCU)  ، تصفیه LPG (ULPG) و بازیابی پروپیلن (PRU) بر عهده  این شرکت  (ITM) می باشد .

واحد بازیابی گوگرد (SRU)

هدف از این واحد بازیابی ترکیبات گوگردی موجود در نفت خام و جلوگیری از وارد شدن آنها به محیط زیست می باشد ظرفیت کلی واحد 900 تن در روز گوگرد جامد است. این واحد  توانایی بازیابی ترکیبات گوگردی  را به میزان 99.9 درصد ، جهت جلوگیری از ورود ترکیبات گوگردی به محیط زیست را دارا است .

واحد تولید کک سوزنی (NCSDA , NCU)

هدف از این  واحد تولید 360  تن در روز کک سوزنی است . این محصول بسیار پر کاربرد ، مورد نیاز صنایع مختلف می باشد. مهمترین مصرف کک سوزنی در تولید الکترود گرافیتی برای صنایع فولاد است.

واحد تصفیه  LPG (ULPG)

هدف از این واحد تصفیه 554 تن در روز گاز سوخت خروجی از واحد RFCC جهت استفاده در خود پالایشگاه است همچنین این واحد 2820 تن در روز LPG  خروجی از واحد RFCC را تصفیه می کند . این تصفیه جهت پایین آوردن ترکیبات گوگردی و مناسب شدن این محصول جهت بازیابی پروپیلن می باشد .

واحد بازیابی (PRU)

هدف از این واحد بازیابی 870 تن در روز پروپیلن ، جهت استفاده در واحد پلی پروپیلن می باشد.