راه اندازی، آموزش و بهره برداری واحدهای هیدروژن و هیدروکراکر پالایشگاه آبادان

طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان، فاز 2، با هدف تثبیت ظرفیت پالایشگاه تا 360 هزار بشکه نفت خام در روز با ایجاد یک مجموعه پالایشی جدید به ظرفیت 210 هزار بشکه در روز اجرا گردیده است. از جمله اهداف دیگر این طرح تولید روزانه 1/15 میلیون لیتر بنزین مطابق استاندارد یورو 5، تصفیه روزانه 87 هزار بشکه گازوییل و ارتفا کیفیت آن به سطح استاندارد یورو 5، تصفیه روزانه 49 هزار بشکه نفت سفید می باشد.

شرکت ایده تدبیر مهام به عنوان پیمانکار در این طرح در حال حاضر عملیات راه اندازی و بهره برداری واحد تولید هیدروژن و واحد هیدروکراکر را برعهده دارد که باتوجه به رضایت کارفرما و پالایشگاه و پیشرفت حاصل شده، در آینده نزدیک و با تکمیل طرح توسعه، راه اندازی و بهره برداری واحدهای بیشتری توسط این شرکت انجام خواهد شد.