پروژه ها

پروژه نیروگاهی 4.8 مگاواتی کاسپین 2 صومعه سرا

راه اندازی، آموزش و بهره برداری واحدهای هیدروژن و هیدروکراکر پالایشگاه آبادان

طراحی پایه واحدهای فرآیندی پتروپالایش نگین مکران

پروژه پترو پالایش خورشید زاگرس

پروژه HAZID پترو پالایش خورشید زاگرس